Startside


Velkommen!


Stiftelsen Fredheim gir tilbud om langtidsbehandling for rusmiddelavhengige. Tilbudet omfatter også mennesker med behov for medisinsk behandling for opiatavhengighet (LAR) og ADHD, og mennesker på §12-soning.


Stiftelsen Fredheim har behandlet rusmiddelavhengige siden 1974 og ligger i Ringsaker kommune i Innlandet, tidligere Hedmark fylke. De ansatte er godt kvalifisert og har lang erfaring innen rus og avhengighetsbehandling.


Vi har avtale med Helse Sør-Øst om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med 27 plasser, og Velferdsetaten i Oslo Kommune om rehabilitering av rusmiddelavhengige med 22 plasser.